Kinderopvang en voorschoolse educatie

De kinderopvangsector is continu in beweging en dient zich steeds verder te professionaliseren. Zo geldt vanaf 2022 de invoering van pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie. Ook is het duidelijk dat het financiële stelsel op termijn aangepast gaat worden.

Na de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in 2018, de invoering van IKK in 2018/2019 en de verplichte uitbreiding naar 960 uur aanbod voorschoolse educatie (ve) geldt er bijvoorbeeld vanaf 2022 de invoering van pbm'er in de ve-groepen. Veel kinderopvangorganisaties werken daarnaast met gemeenten aan het uitwerken van passende kinderopvang of dragen bij aan de inspanningen rondom integrale vroeghulp of een Kansrijke Start. Tot slot gaat het regeerakkoord uit van een aanpassing van het huidige financiële stelsel voor kinderopvang, dat de nodige gevolgen kan gaan hebben.  

In deze roerige markt blijkt dat kleine (ve-)aanbieders het vaak moeilijk hebben. Er komen steeds meer eisen en men heeft niet de capaciteit en kennis om hier continu snel op in te kunnen springen. Ook in financieel opzicht hebben zij het vaak niet makkelijk; zeker voor ve-aanbieders geldt dat er in sommige gebieden weinig ve-peuters zijn, waardoor ve-peuteropvang lastig te exploiteren is.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft veel expertise op vraagstukken rond passende kinderopvang, de kwaliteit van kinderopvang en ve. Zo werken wij in het landelijke ondersteuningstraject GOAB nauw samen met de werkgeversorganisaties van kinderopvangaanbieders en kennen dus de vraagstukken van de kinderopvangpartners. Onze ondersteuning is altijd op maat. Veelvoorkomende vraagstukken zijn:

  • Vraag en aanbod rondom passende kinderopvang 
  • Een (financieel) toekomstbesteding peuteropvang/ve-stelsel 
  • Ondersteuning bij uitvoerende (ve-)vraagstukken zoals rond overdracht, doorgaande lijn of ouderbetrokkenheid
  • Ondersteuning bij of het laten opstellen van een beleidsnotitie VVE/OAB samen met de voorschoolse partners.

Meer informatie

Anne Ketelaar
Marco Zuidam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven