Kinderopvang en voorschoolse educatie

De kinderopvangsector is continu in beweging en dient zich steeds verder te professionaliseren. Zo geldt vanaf 2020 de invoering van pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie. Ook is het duidelijk dat het financiële stelsel aangepast dient te worden.

Na de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in 2018, de invoering van IKK in 2018/2019 en de verplichte uitbreiding naar 960 uur aanbod Voorschoolse Educatie (VE) geldt vanaf 2020 de invoering van pbm‘er in de VE-groepen. De zoektocht richting een stelsel van indirecte financiering en de toeslagenaffaire maken duidelijk dat het huidige financiële stelsel aangepast dient te worden. Een scenariostudie hiervoor is al verricht en dient de komende jaren te worden uitgewerkt. Verdere samenwerking en integratie met het onderwijs en een ruimer, toegankelijker aanbod voor ouders zijn hierbij de twee speerpunten.  

In deze roerige markt blijkt dat kleine VE-aanbieders het vaak moeilijk hebben. Er komen steeds meer eisen aan VE en men heeft niet de capaciteit en kennis om hier continu snel op in te kunnen springen. Ook in financieel opzicht hebben zij het vaak niet makkelijk, er zijn in sommige gebieden weinig VE-peuters, waardoor VE-peuteropvang lastig te exploiteren is.  

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft veel expertise van vraagstukken rond Voorschoolse Educatie. In 2020 stelden wij voor de gemeente Zaltbommel een advies op over het toekomstig VE-stelsel, waarbij inhoud en financiële bestendigheid centraal stonden. Dit doen we altijd in goed overleg met VE-aanbieders. Oberon werkt in het landelijke ondersteuningstraject GOAB nauw samen met de werkgeversorganisaties van kinderopvangaanbieders en kent dus de vraagstukken van de aanbieders. Momenteel begeleiden wij voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de invoering van de pedagogische beleidsmedewerker (pbm'er) in de VE, uiteraard in goede afstemming met de lokale VE-aanbieders.  

Onze ondersteuning is altijd op maat. Veelvoorkomende vraagstukken zijn: toekomstig financieel VE-stelsel inrichten, ondersteuning bij uitvoerende VE-vraagstukken zoals rond overdracht, doorgaande lijn of ouderbetrokkenheid en als derde vraagstuk het opstellen van een beleidsnotitie VVE/OAB samen met de voorschoolse partners.

Meer informatie

Anne Ketelaar
Marco Zuidam
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven