Passend en inclusiever onderwijs

Door passend en inclusiever onderwijs kunnen leerlingen met én zonder ondersteuningsbehoefte vaker samen naar dezelfde school, in de eigen buurt.   

Oberon maakte deel uit van het consortium Evaluatie Passend onderwijs, dat in opdracht van het ministerie van OCW sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs onderzocht. In een reactie op de eindrapportage heeft de overheid aangegeven dat er naast verbetering van passend onderwijs, óók aandacht nodig is voor het inclusiever maken van scholen. Dit past binnen de bredere ontwikkeling naar een inclusieve samenleving.

Wat biedt Oberon? 

Oberon heeft in de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeenten ondersteund bij het vormgeven en evalueren van beleid rond passend onderwijs. We hebben daardoor veel ervaring met (evaluatie)onderzoek op het gebied van ondersteuningsplannen, toerusting en professionalisering van leraren, het werken met ontwikkelingsperspectieven en de rol van ouders. Met het oog op de toekomst richten we ons nu op de doorontwikkeling van passend onderwijs. Zo maken we samen met het veld een nieuwe scan passend onderwijs. We volgen met onderzoek hoe ouders, leerlingen en personeel in de medezeggenschap een grotere rol krijgen, onder andere rond financiering en vormgeving van passend onderwijs. Ook doen we uitgebreid onderzoek naar gedrag van leraren en leerlingen en naar hoogbegaafdheid. Tot slot kunnen we ondersteuning bieden bij initiatieven op het gebied van inclusiever onderwijs.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 31
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven