Maren van de Vrie

Maren heeft in 2017-2021 de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs in Utrecht gedaan en daarna de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In haar afstudeerstage als leerkracht heeft zij thematisch onderwijs gegeven; waarbij zij veel vakoverstijgende lessen heeft ontworpen.

Op school heeft ze haar voortrekkersrol als academische leerkracht actief ingevuld met kwalitatieve onderzoeken en adviezen met betrekking tot het uitbreiden van het aanbod Engels, differentiëren per leerdoel bij rekenen en het verbeteren van taalonderwijs. Haar masterscriptie ging over de ontwikkeling van competentiegevoelens van basisschoolleerlingen bij rekenen, die invloed hebben op de motivatie van leerlingen. Maren is na haar masterstage bij Oberon sinds januari aan de slag bij Oberon als onderzoeker. Momenteel werkt zij onder andere aan onderzoeken rondom professionalisering van leraren, de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen en passend onderwijs. Maren is met name met name betrokken bij kwalitatief onderzoek en ze gaat graag in gesprek met onderwijzend personeel in casestudies en interviews. Haar analytisch vermogen en ervaring met de onderwijspraktijk kan ze hierbij goed inzetten.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven