Anne Wester

Anne studeerde eind 2018 cum laude af als Amerikanist aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor haar masterscriptie werd zij genomineerd voor de Theodore Roosevelt American History Award van 2019. Na haar afstuderen liet Anne de Amerikanistiek achter zich en richtte zich volledig op het doen van onderzoek naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken binnen Nederland.

Als jonge onderzoeker deed zij kwalitatieve- en kwantitatieve onderzoekservaring op met het doen van onderzoek naar een rijk palet aan verschillende maatschappelijke kwesties: van maritieme drugssmokkel tot de verankering van cultuureducatie op het MBO, van etnisch profileren tot het bevorderen van culturele participatie van MBO-studenten. Naast dit onderzoekswerk volgde zij in 2020 een onderzoekspracticum aan de universiteit om haar analysevaardigheden van kwantitatieve onderzoeksdata nog verder aan te scherpen.

Begin 2022 maakte zij als onderzoeker de overstap naar Oberon. Binnen Oberon houdt zij zich op dit moment nog met verschillende thema’s bezig: overgangsonderwijs, differentiatieprojecten op het mbo en adviestrajecten voor gemeentes.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven