Toezicht

Onderwijsinstellingen hebben te maken met intern en extern toezicht. 

Het is een wettelijke vereiste dat bestuur en intern toezicht gescheiden zijn. Dat kan een organieke scheiding zijn, bijvoorbeeld door het instellen van een Raad van Toezicht, maar ook een functionele scheiding, bijvoorbeeld één bestuur waarbij de bestuursfunctie en de toezichtfunctie door verschillende personen worden uitgeoefend. Extern toezicht wordt in het onderwijs uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs en door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (alleen hoger onderwijs). 

Wat biedt Oberon?

Oberon doet onderzoek naar zowel intern als extern toezicht. Onze onderzoeken naar intern toezicht betreffen hoofdzakelijk de manier waarop de scheiding tussen bestuur en toezicht is vormgegeven en wat deze scheiding in de praktijk betekent. Onderzoeken naar extern toezicht hebben betrekking op het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs, maar ook op toezicht door buitenlandse autoriteiten en accreditatieorganisaties.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven