Goed bestuur

Bestuurlijk functioneren, intern toezicht en de scheiding tussen bestuur en toezicht zijn actuele thema’s. Dit wordt onderstreept door de Codes goed bestuur die in de verschillende onderwijssectoren zijn opgesteld. Deze Codes geven aan wat onder goed bestuur verstaan wordt en geven daar richtlijnen voor. 

Wat biedt Oberon?

Binnen verschillende onderwijssectoren heeft Oberon ervaring opgedaan met het (landelijk) monitoren van goed bestuur. Ook governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben wij onderzocht. Heeft u ook een onderzoeksvraag dan werken wij graag een onderzoeksvoorstel op maat voor u uit. Ook voor het ontwikkelen van instrumenten op maat kunt u bij ons terecht.  

Voorbeelden van ons aanbod zijn:  

  • ontwikkelen van een instrument voor 360ᵒ feedback bestuurlijk handelen  
  • monitor goed bestuur  
  • monitor intern toezicht  
  • bestuurlijke visitaties primair onderwijs

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven