Zittenblijven 2020

De schoolsluiting in maart 2020 als gevolg van de coronacrisis heeft ertoe geleid dat het thema zittenblijven op vo-scholen weer volop in de schijnwerpers is komen te staan. De VO-raad heeft Oberon daarom gevraagd in kaart te brengen welke strategieën scholen in het schooljaar 2019-2020 hebben gebruikt om met zittenblijven en overgaan om te gaan en welke effecten deze strategieën hebben.

In totaal hebben tien vo-scholen aan het kwalitatieve onderzoek meegewerkt. Anders dan voorgaande jaren, was op alle onderzochte scholen het uitgangspunt: ‘Waar mogelijk gaan alle leerlingen over’. Dat vroeg op alle scholen om een aanpassing of aanvulling van het overgangsbeleid. Het onderzoek heeft geleid tot een overzicht van strategieën en biedt inzicht in de afwegingen die scholen hebben gemaakt in het proces.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 10
Oberon Profielfoto 26
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven