Programmatische aansluiting vmbo-havo

Als onderdeel van de monitor en evaluatie van de subsidieregeling Gelijke Kansen hebben SEO en Oberon gezamenlijk onderzocht welke drempels leerlingen ervaren bij de overstap van vmbo naar havo, wat scholen doen om deze drempels te verlagen en hoe goed dit werkt.

Als onderdeel van de monitor en evaluatie van de subsidieregeling Gelijke Kansen hebben SEO en Oberon gezamenlijk onderzocht welke drempels leerlingen ervaren bij de overstap van vmbo naar havo, wat scholen doen om deze drempels te verlagen en hoe goed dit werkt. Het onderzoek laat zien dat leerlingen met name moeite hebben met de snelheid van lesgeven en de manier van toetsen op havo. De belangrijkste eigenschap voor een succesvolle overstap is volgens de scholen de motivatie van de leerlingen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven