Toezicht b4-scholen

Nederlandse leerlingen kunnen hun leerplicht vervullen aan internationale, buitenlandse en ambassadescholen in Nederland. Deze scholen worden aangeduid als b4-scholen. Deze scholen staan onder toezicht van een buitenlandse autoriteit of een internationale accreditatieorganisatie. Alleen wanneer er Nederlandse leerlingen naar een b4-school gaan, heeft de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs een rol.

Deze rol beperkt zich tot het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon een beknopt inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop buitenlandse autoriteiten en internationale accreditatieorganisaties hun toezicht invullen. Tevens hebben we in beeld gebracht hoe de leerlingpopulatie van de b4-scholen eruit ziet. Om hoeveel leerlingen in de po- en vo-leeftijd gaat het en welk deel daarvan heeft de Nederlandse nationaliteit.

Meer informatie

Margot Oomens
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven