Terecht overstaprecht: Doorstroom havo-vwo

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon onderzocht welke toelatingscriteria vwo-scholen hanteren voor doorstromers vanaf het havo en wat belemmeringen zijn in de doorstroom. Daarnaast hebben we gekeken wat wensen zijn voor de toekomst en wat de mogelijke consequenties van een doorstroomrecht zijn volgens scholen, ouders en leerlingen.

Over het algemeen lijken er geen grote knelpunten te bestaan in de huidige situatie rondom de doorstroom van havo-5 naar vwo, maar er is wel veel ruimte voor verbetering. Met name op het voortraject van havo naar vwo is nog veel te winnen. Tijdig anticiperen op een eventuele doorstroom naar het vwo is belangrijk, bijvoorbeeld door tijdig informatie te geven (en vindbaar maken) en leerlingen al tijdig begeleiding op maat te bieden. We zien dat er grote verschillen zijn tussen scholen in de mate waarin zij tijdig anticiperen op een eventuele doorstroom. De ervaringen van scholen, ouders en leerlingen komen in grote lijnen met elkaar overeen. De meningen lopen wel duidelijk uiteen over de wenselijkheid van een doorstroomrecht. Scholen zijn namelijk veelal tegen een doorstroomrecht, terwijl overwegend veel ouders en leerlingen juist voorstander zijn van een doorstroomrecht.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven