Ruimte in onderwijstijd

Twintig basisscholen doen mee aan het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. Zij mogen van OCW vijf jaar lang experimenteren met het afwijken van de wetgeving op drie manieren:

  1. Afwijken van de landelijk vastgestelde vakanties;
  2. Afwijken van de 5-daagse schoolweek;
  3. Afwijken van een gedeelte van de onderwijsbevoegdheid: maximaal tien procent van de onderwijstijd kan door een andere professional dan een leerkracht basisonderwijs worden ingevuld.

In opdracht van OCW verricht Oberon samen met SEO het monitor- en evaluatieonderzoek gedurende de looptijd van het experiment (tot 2025).

Het onderzoek bestaat uit drie delen: een procesevaluatie die kijkt naar de manier waarop de scholen invulling geven aan de ruimte in onderwijstijd, een opbrengst- en effectevaluatie in termen van behaalde doelen van het experiment en een verklarende evaluatie die een verbinding legt tussen de resultaten uit de procesevaluatie en de resultaten uit de opbrengst- en effectevaluatie. Op die manier moet duidelijk worden waarom de gestelde doelen wel of niet worden gehaald en wat dit betekent voor de wenselijkheid van het wel of niet wijzigen van de wet- en regelgeving.

In het eerste rapport van de eerste meting (najaar 2020) wordt beschreven hoe de scholen het experiment vormgeven, wat de te verwachten opbrengsten zijn en hoe ouders en personeel zijn betrokken.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 06
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven