Verkenning BSL

Leraren zijn hard nodig. Uitval van startende leraren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Oberon heeft in opdracht van de VO-raad een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de begeleiding van startende leraren (BSL) in het voortgezet onderwijs.

Een starter is een bevoegde docent met minder dan drie jaar (recente) ervaring in het onderwijs en krijgt in die drie jaar begeleiding bij de professionele groei (inductie). In het onderzoek is gekeken naar welke begeleidingsarrangementen starters krijgen en in welke mate deze voldoen aan de behoefte van de verschillende typen starters. Het onderzoek heeft acht dilemma’s opgeleverd rond BSL waar de scholen voor staan, waar onder de diversiteit van de instroom en de behoefte om maatwerk te leveren en de koppeling van de inductie aan HRM beleid van de school. Het rapport biedt zeven aanbevelingen voor het BSL-traject in scholen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven