Studentenparcipatie in het mbo

Onderwijs draait om een toegevoegde waarde hebben voor jongeren. Studenten ervaren dagelijks het onderwijs en weten als de beste waar die toegevoegde waarde ligt maar ook op welk vlak er nog wat te winnen valt. 

Een goed systeem van medezeggenschap en studentparticipatie gebruikt de input van studenten om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Bovendien voelen studenten zich betrokken en leren studenten door middel van participatie dat zij iets kunnen toevoegen aan de wereld om hen heen. Jongerenorganisatie JOB voerde onderzoek uit naar de medezeggenschap en studentparticipatie in het mbo. Oberon’er Marjolein ondersteunde JOB hierbij. De uitkomsten staan beschreven in het rapport dat begin 2020 uit is gekomen.


De formele medezeggenschap in het mbo heeft zich de laatste 10 jaar fors ontwikkeld. In het bijzonder het getrapte systeem, waarbij er zowel een centrale raad als verschillende decentrale raden per locatie of domein zijn, levert succes. Een knelpunt is dat de medezeggenschap maar een klein deel van de studenten bereikt. Het breder bereiken van studenten in een zogenaamde participatiecultuur vraagt een investering van tijd, financiën en energie. In het onderzoek staan de stand van zaken, succesverhalen en suggesties voor verbeteringen. Daarnaast heeft JOB een lespakket ontwikkeld waarmee scholen studenten kunnen laten kennismaken met participatie.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven