Eindrapport Tussenevaluatie scholing PIE bevoegdheid

Oberon heeft docenten van het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) gevraagd naar hun ervaringen met de scholingsmodules PIE.

Docenten met een bevoegdheid in metaal-, installatie- of elektrotechniek volgen deze modules om de volledige bevoegdheid voor het nieuwe profiel PIE te behalen. 143 PIE-docenten hebben de vragenlijst van Oberon over de scholingsmodules ingevuld. Daarnaast hebben wij ook telefonische interviews gehouden met een aantal docenten, met schoolleiders en -bestuurders en hebben wij gesproken met de opleidingscoördinatoren van de scholingsmodules.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Stichting Platforms VMBO en Platform PIE, toont aan dat de meerderheid van de respondenten de scholing nog moet gaan volgen. De respondenten die de scholing wel hebben gevolgd, zien mogelijkheden om de inhoud en het proces rondom de modules te verbeteren. De belangrijkste verbeteringen zijn te vinden in communicatie over de inhoud en de zwaarte van het scholingstraject en over de bevoegdheid PIE. Ook vinden sommige respondenten dat de scholing meer praktijkgericht mag zijn met minder theorie. Tot slot zijn de respondenten van mening dat de facilitering van docenten – vrijstelling van lesgeven om de modules te volgen en de wijze waarop de subsidie voor de opleiding wordt toegekend – kan worden verbeterd.

Het volledige rapport is hier te vinden. In het magazine voor PIE-docenten is er ook over de resultaten van het onderzoek geschreven. Dat is hier te lezen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven