Verantwoording als dialoog

In opdracht van ouderorganisatie OCO analyseerde Oberon de beleidsplannen, jaarverslagen en websites van 5 besturen en 19 scholen in het vo in Amsterdam. In het onderwijs is er ruimte om in te zetten op eigen kwaliteitsdoelen waarmee besturen en scholen zich van elkaar kunnen onderscheiden.

Betere verantwoording over onderwijskwaliteit als basis voor horizontale dialoog

In het onderzoek keken we naar hoe besturen en scholen hun eigen kwaliteitsdoelen definiëren en meten, hoe kwaliteitsdoelen zijn vertaald in beleid en praktijk en hoe scholen en besturen hierover verantwoording afleggen naar belanghebbenden. De uitkomsten hebben we beschreven in dit rapport. Ook hebben we ze besproken met schoolbestuurders, en samen met hen is gekeken hoe verantwoording en horizontale dialoog een zo zinnig mogelijke invulling kunnen krijgen.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven