In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?

In februari 2011 is het Wetsvoorstel onderwijstijd ingediend bij de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen van dit wetsvoorstel is de horizontale dialoog tussen de school enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds. Ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe wetgeving rondom onderwijstijd heeft Oberon in opdracht van het ministerie van OCW een pilot uitgevoerd waarbij de horizontale dialoog centraal stond.

 De hoofdvragen van de pilot luidden:

  1. Fase 1 – verkenning bij een beperkt aantal voorloperscholen

Kunnen scholen op een verantwoorde manier vormgeven aan een horizontale dialoog met ouders en leerlingen over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van onderwijstijd en zo ja, op welke manier?

  1. Fase 2 – een groter aantal ‘gemiddelde scholen’ gaat aan de slag met de uitkomsten uit fase 1

Zijn de uitkomsten uit fase 1 bruikbaar voor scholen voor het vormgeven aan een horizontale dialoog met ouders en leerlingen over de kwalitatieve en kwantitatieve invulling van onderwijstijd en wat zijn aanbevelingen voor een brede invoering?

De antwoorden op deze vragen kunt u lezen in de rapportages van de pilot.

Bekijk de notitie met voorbeelden en tips.

Bekijk de rapportage van fase 1 van de pilot.

Bekijk de rapportage van fase 2 van de pilot.

Bekijk de brochure 'In gesprek met ouders en leerlingen: hoe organiseer je een horizontale dialoog?’

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven