Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2019

Goed bestuur is voor de PO-Raad al jaren een belangrijk thema. De PO-Raad ziet voor zichzelf een heldere opdracht in de verdere professionalisering van schoolbesturen. De inrichting van een onafhankelijke monitorcommissie Goed bestuur is daar ook een uitvloeisel van.

Deze commissie heeft de opdracht om op sectorniveau te monitoren om op basis daarvan advies uit te brengen. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de commissie in 2015 een eerste meting van de monitor Goed bestuur primair onderwijs uit laten voeren. In het voorjaar van 2019 is een nieuwe meting van deze monitor uitgevoerd. Uit deze tweede meting blijkt onder meer dat er op een aantal punten vooruitgang zichtbaar is in het bestuurlijk functioneren van besturen in het primair onderwijs.  

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven