Het verhaal achter de financiële cijfers

Oberon heeft samen met KBA Nijmegen en het Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar de wijze van begroten en aanhouden van reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Het onderzoek richtte zich op alle onderwijssectoren.

Voor dit onderzoek hebben we de meerjarige financiële cijfers van besturen en samenwerkingsverbanden geanalyseerd. Centraal onderdeel van het onderzoek was een verdiepingsonderzoek om het verhaal achter deze cijfers in beeld te brengen. Daartoe hebben we casestudies uitgevoerd bij 28 schoolbesturen en 7 samenwerkingsverbanden. In elke case hebben we interviews gehouden met het bestuur, de interne toezichthouder, directeuren van scholen/opleidingen, het medezeggenschapsorgaan en de accountant en/of controller. De resultaten van het onderzoek hebben we beschreven in dit rapport. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven