Landelijk Onderzoeksprogramma OAB

Het ministerie van OCW heeft een monitorings- en beleidsevaluatieprogramma opgezet met als doel te meten wat de impact is van extra investeringen in voor- en vroegschoolse educatie, hoe de wijzigingen in het (gemeentelijke) onderwijsachterstandenbeleid vorm krijgen in het beleid en de praktijk en of de wijzigingen de beoogde effecten teweeg hebben gebracht. 

Oberon onderzoeker-adviseur Walter de Wit zal komend jaar de functie coördinator van het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid op zich nemen.

Het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma bestaat uit verschillende onderzoeksprogramma’s, die nauw met elkaar samenhangen:

  1. Kwaliteit voorschoolse educatie (uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs);
  2. Quasi-experimenteel onderzoek voorschoolse educatie;
  3. Implementatieonderzoek nieuwe eisen voorschoolse educatie
  4. Bestedingsonderzoek voorschoolse educatie;
  5. Kwaliteit vroegschoolse educatie (uitgevoerd door Inspectie van het Onderwijs en CPB);
  6. R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid: naar effectieve interventies op basisscholen (groep 1 t/m 8);
  7. Evaluatie CBS-indicator (uitgevoerd door het CBS en OCW);
  8. Evaluatie uitkeringsvorm gemeenten (call for proposals).

De coördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming en samenhang tussen de programma’s (inclusief het leggen van verbindingen tussen de onderzoeken waar wenselijk en inhoudelijk relevant) en de afstemming met het ministerie van OCW. Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor het tussentijds rapporteren van de onderzoeksresultaten aan het ministerie van OCW die dat onder meer kan benutten om de Tweede Kamer te informeren.

De coördinator zal zijn functie uitoefenen onder toezicht van een nog in te stellen programmacommissie, bestaande uit vertegenwoordigers afkomstig uit het beleid, praktijk en wetenschap.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 22
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven