Aansluiting Onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten en samenwerkingsverbanden geven de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp steeds meer vorm. Tegelijkertijd ervaart vrijwel iedereen knelpunten en is er op tal van punten verbetering gewenst.

In dit artikel in vakblad LBBO maken onderzoekers Marjolein Bomhof en Miriam Walraven de stand van zaken op aan de hand van het landelijke inventarisatieonderzoek. Goede voorbeelden geven inzicht in kansen voor versterking van de aansluiting. Lees hier het artikel.

Op onze website vind je ook het rapport 'Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)'. Dit onderzoek maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs 2014-2020. Bezoek www.evaluatiepassendonderwijs.nl voor meer onderzoeksresultaten:

Meer informatie

Oberon Profielfoto 09
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven