Professionalisering en positionering team- en afdelingsleiders vo

Team- en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs hebben andere taken en verantwoordelijkheden dan eindverantwoordelijk schoolleiders en daarmee ook andere professionaliseringsbehoeften.

Oberon onderzocht voor het ministerie van OCW en de Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) wat bouwstenen zijn om de positie en professionalisering van team- en afdelingsleiders te versterken.

Uit het onderzoek blijkt dat team- en afdelingsleiders hun positie en professionalisering langs vier actielijnen willen verbeteren:

  1. Versterken positionering door onder meer het opstellen van een functieprofiel voor team- en afdelingsleiders en een beter passende salariëring.
  2. Structureel aandacht voor professionalisering door onder meer het beschikbaar stellen van een landelijke schoolleidersbeurs en meer gestructureerde introductieprogramma’s voor startende team- en afdelingsleiders.
  3. Combinaties van formeel en informeel leren aanbieden, waarbij aandacht is voor maatwerk.
  4. Versterken van de bewustwording bij alle betrokkenen over het belang van de beroepsgroep van team- en afdelingsleiders.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven