Samenvatting basisondersteuning Passend Onderwijs

In deze samenvatting bespreken onderzoekers Margriet Heim (Kohnstamm Instituut) en Sanne Weijers (Oberon) de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar de verschillen in de basisondersteuning in passend onderwijs.

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is in de wet vastgelegd dat alle scholen binnen een samenwerkingsverband hun leerlingen dezelfde basisondersteuning bieden (zie kader). Er zijn echter signalen vanuit de praktijk dat er nogal eens verschillen bestaan tussen scholen – maar ook tussen samenwerkingsverbanden – in de basisondersteuning die zij hun leerlingen bieden. Voor leraren en ouders is het daardoor soms onduidelijk wat er wel en niet onder de basisondersteuning op een school valt. Reden voor de Tweede Kamer om de regering te verzoeken een onderzoek uit te laten voeren naar de vraag of er inderdaad sprake is van regionale verschillen in basisondersteuning en of het misschien wenselijk is om een landelijk niveau voor basisondersteuning vast te stellen.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven