Peiling over toelatingscode onder ouders en leerlingen

Gelijke kansen voor leerlingen in het onderwijs is een actueel onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de overgang van vmbo naar havo. Oberon heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van ouders, leerlingen en schooldirecteuren met de toelatingscode vmbo-havo.

De toelatingscode is opgesteld door de VO-raad met de vo-sector en was bedoeld om meer eenduidigheid te scheppen en om scholen meer met elkaar te laten samenwerken rondom deze overgang, maar is sinds augustus 2016 afgelopen.

Door een aantal moties vanuit de Tweede Kamer (bijv. van GroenLinks) kwam het idee om jongeren met een vmbo-gl- of tl-diploma naar havo-4 drempelloos door te laten stromen. Oberon presenteert hierbij de rapporten onder ouders en leerlingen en onder schooldirecteuren. 

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven