Monitor Cultuureducatie po

Scholen in het primair onderwijs werken gestaag door aan cultuuronderwijs, maar niet op alle fronten.

Oberon en Sardes hebben in opdracht van het Ministerie van OCW opnieuw onderzocht hoe het er voor staat met het cultuuronderwijs in het primair onderwijs. Er zijn geen spectaculaire veranderingen ten opzichte van de vorige monitor, maar wel enkele verschillen. Het aantal culturele activiteiten dat scholen ondernemen, is verder verhoogd. Na een jarenlange forse teruggang in het aantal vakdocenten, zijn er nu weer wat meer scholen met een vakdocent voor een van de kunstvakken. De scholen hebben zeker aandacht voor doorgaande leerlijnen, maar het lukt nog lang niet overal om die te realiseren. Deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten krijgt opnieuw weinig aandacht. En dat geldt ook voor het meten van de opbrengsten van cultuuronderwijs en het beoordelen van de leerlingen voor kunst en cultuur.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven