Aanvullend onderwijs in het mbo

In opdracht van de Onderwijsraad heeft Oberon ism SEO Economisch Onderzoek een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo.

Aanvullend onderwijs bestaat ook voor mbo-studenten. De verschijningsvormen zijn gelijk aan de vormen van aanvullend onderwijs die in het voortgezet onderwijs voorkomen. Aanvullend onderwijs in het mbo vindt met name plaats binnen de mbo-instelling; er lijkt een geringe private markt te zijn, mede door de grote verscheidenheid aan overwegend beroepsgerichte vakken in het mbo, die maakt dat de vraag erg gefragmenteerd is.

Samenwerking met het bedrijfsleven is inherent aan het mbo. Vrijwel elke mbo-instelling is betrokken bij een of meer publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS). De motieven voor het aangaan van een PPS zijn voor mbo-instellingen het up to date aansluiten van de opleiding op de arbeidsmarkt en het toekomstbestendig opleiden van studenten.

Inhoudelijk kan de PPS om in elk geval de volgende vormen gaan: stages en leerbanen in een erkend leerbedrijf; gastlessen verzorgd door bedrijven; onderwijs gebruik makend van door bedrijven ter beschikking gestelde lesmaterialen; onderwijs in een met bedrijven ontwikkelde hybride leeromgeving of practice enterprise; onderwijsprogramma’s, bijvoorbeeld keuzedelen, die door de onderwijsinstelling en de bedrijfspartner(s) uit de PPS gezamenlijk worden ontwikkeld. Ook zorgen bedrijven voor onderzoeksvragen en praktijkopdrachten, die in een hybride leeromgeving worden opgenomen of die in een keuzedeel worden opgepakt door studenten. Dit kan zelfs tot co-creatie leiden waarbij samen met bedrijven aan innovaties voor de bedrijven wordt gewerkt.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven