Onderzoek studiesucces en uitval mbo

Voor verschillende mbo-instellingen doen we onderzoek naar studiesucces. Hieronder presenteren we twee voorbeelden.

Een mbo-instelling had te maken met blijvend hoge uitval bij twee mbo 4 opleidingen. Mede op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs, hebben we een onafhankelijk en extern onderzoek gedaan naar de oorzaken, de effectiviteit van de huidige aanpakken en mogelijke oplossingen voor de achterblijvende resultaten. Daartoe hebben we een literatuuronderzoek, data-analyse en interviews met docenten, studenten en staf van de opleidingen uitgevoerd.

Een vakinstelling had sinds 2017 te maken met een dalend diplomaresultaat en een stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters bij twee bbl niveau 2 opleidingen. Oberon heeft voor deze instelling een onderzoek uitgevoerd onder oud-studenten die de opleidingen hebben verlaten. In telefonische interviews bespraken we de redenen om met de opleiding te stoppen en wat de opleiding zou kunnen verbeteren.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven