Verbeteren doorstroom in de beroepskolom, vmbo-mbo-hbo

Het Nederlandse beroepsonderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid om stapsgewijs door te stromen, van vmbo naar mbo en het hbo. In de praktijk zijn deze overgangsmomenten kwetsbaar, waardoor veel leerlingen en studenten uitvallen in of net na de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.

Veel instellingen willen studenten beter ondersteunen in de overstap naar vervolgonderwijs. Dat vraagt om samenwerking waarbij instellingen samen oplossingen zoeken voor knelpunten op de  schakelmomenten in de onderwijsketen. In een praktijkgerichte onderzoek, gesubsidieerd door het NRO, hebben drie vmbo-, mbo- en hbo-scholen samen met onderzoekers van de Oberon, KBA Nijmegen en de HAN onderzocht hoe ze aanpakken kunnen ontwerpen voor soepeler overgangen vmbo-mbo en mbo-hbo.
 
Vijf teams van docenten en onderzoekers hebben aan de hand van de design thinking methode, met betrokkenheid van studenten, vijf doorstroominitiatieven ontworpen. Voor de overgang vmbo-mbo is een doorlopende leerlijn logistiek ontworpen en een beroepsoriëntatietraject voor vmbo-leerlingen bestaande uit speeddates met beroepsbeoefenaars, een stagemarkt en een stage. Voor de overgang mbo-hbo is een docentenuitwisselingsprogramma voor mbo- en hbo-docenten ontwikkeld, een digitale ‘knapzak’ met instrumenten voor LOB voor docenten en een hbo-survivaldag voor tweedejaars mbo-studenten, door hbo-studenten.

Rechtsonder op deze pagina kunt u het volledige rapport, de publiekssamenvatting en een handreiking voor schoolteams downloaden. Ook is een samenvatting beschikbaar van een vervolgonderzoek dat specifiek kijkt hoe de overgang van mbo naar hbo kan worden verbeterd. 

Bekijk de video over het ontworpen beroepsoriëntatietraject voor het vmbo
Bekijk de video over de hbo-survivaldag voor mbo’ers
Bekijk de knapzak, een verzameling tools voor LOB

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven