LEA Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg benaderde Oberon medio 2018 voor de herijking van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Binnen de gemeente was met de bestuurlijke partners een start gemaakt met de LEA voor de periode 2019-2022. De LEA-partners wilden hierbij ondersteuning van een onafhankelijk procesbegeleider/projectleider, voor het bepalen van nieuwe ambities en een goede samenwerkingsstructuur.

Oberon heeft in de periode september 2018 - maart 2019 een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe LEA. Oberon heeft zeven groepsgesprekken gevoerd, om goed in kaart te brengen wat de wensen waren van de LEA-partners op inhoud en proces. Vervolgens is er een brede werkconferentie georganiseerd, waarna een eerste aanzet is opgesteld. Na afstemming van deze aanzet in een bestuurlijke boardroom, is de eindversie van de nieuwe LEA opgeleverd. In mei 2019 is deze tijdens een feestelijke bijeenkomst ondertekend door alle LEA-partners.

Lees hier de LEA Leidschendam-Voorburg 2019-2022.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 18
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven