OAB-evaluatie Schiedam

De gemeente Schiedam heeft Oberon gevraagd een brede eindevaluatie OAB over de periode 2010-2015 te verrichten, waarin wordt vastgesteld wat de opbrengst is van de activiteiten die in deze periode zijn ondernomen. Dit onderzoek omvatte tevens de evaluatie van de Bestuursafspraken tussen Schiedam en OCW, over de periode 2011-2015.

De evaluatie van OAB 2010-2015 heeft het volgende opgeleverd:

a)  Een terugblik op de afgelopen periode en een overzicht van hetgeen in die periode is bereikt, aan de hand van kengetallen, effectonderzoek en reflectie daarop door betrokkenen.

b)  Aanbevelingen voor de toekomst. Hoe worden de bereikte resultaten geborgd? Hoe wordt hierop voortgebouwd?   

Meer informatie

Oberon Profielfoto 06
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven