Ondersteuning VVE-beleid gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik krijgt sinds 2019 middelen om voorschoolse educatie aan te bieden aan peuters met (een risico op) een onderwijsachterstand. Oberon adviseert de gemeente over een toekomstbestendig stelsel voor voorschoolse educatie en peuteropvang.

Hiervoor gaan wij in gesprek met aanbieders kinderopvang in de gemeente en met de jeugdgezondheidszorg. Op basis van deze gesprekken en onze ervaringen elders stellen wij een advies op, waarmee de gemeente het eigen beleid verder kan vormgeven. Het advies bevat een financiële doorrekening om zicht te geven op de effecten van diverse beleidskeuzes, zoals een vroege startleeftijd of de hoogte van financiële compensatie aan houders en ouders. Ook stellen wij een conceptsubsidieregeling op voor de gemeente.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven