Governance in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Schoolbesturen vervullen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs meerdere rollen: als bevoegd gezag van hun eigen organisatie worden ze geacht de belangen van hun school/scholen te behartigen; als lid van het samenwerkingsverband moeten ze het collectieve belang van het samenwerkingsverband behartigen.

Hierdoor kunnen zich rol- en belangenconflicten voordoen. In dit onderzoek is via enquêtes bij directeuren van alle 152 samenwerkingsverbanden passend onderwijs en bij schoolbesturen in 38 samenwerkingsverbanden nagegaan hoe bestuur, toezicht en medezeggenschap zijn geregeld en of zich rolconflicten of andere bestuurlijke risico’s voordoen. Bij vijf samenwerkingsverbanden zijn bovendien casestudies uitgevoerd.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven