Maatwerk mogelijk! Haal eruit wat erin zit! NRO kortlopend praktijkonderzoek

Twee vmbo-scholen werken aan de ontwikkeling van een maatwerkgericht handelingsrepertoire van docenten van leerjaar 1. Hierbij maken zij gebruik van een instrument (Het Kwadrant) waarmee docenten de cognitieve capaciteit en prestatiemotivatie van leerlingen in kaart kunnen brengen.

Aanvullend is een procedure van collegiale consultatie ontwikkeld waarmee docenten samen werken aan een geschikt handelingsrepertoire. Eerder is door de onderzoekers i.s.m. een van de scholen een instrument (Het Kwadrant) ontwikkeld dat docenten helpt om leerlingen in een klas in te delen in groepen leerlingen met een gedeelde specifieke leerbehoefte. Bovendien vergemakkelijkt en stimuleert het instrument de dialoog tussen docenten over de leerbehoeften van leerlingen. Rond het instrument is op de school een cyclus van intervisie en collegiale consultatie opgezet. 

In eenjarig onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Oberon en de universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met beide scholen,  wordt onderzocht met een voor- en nameting op welke wijze het Kwadrant en de collegiale consultatie bijdragen aan een maatwerkgericht handelingsrepertoire en welke effecten dit heeft op de motivatie, zelfstandigheid en werkhouding van leerlingen en het werkplezier van docenten. Verwacht wordt dat de motivatie en zelfstandigheid van leerlingen toeneemt evenals het werkplezier van docenten. De eerste resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2016 in de vorm van een posterpresentatie. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 20
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven