Impactanalyse Een aanmeldmoment VO

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet eindtoetsing heeft het ministerie van OCW verschillende maatregelen aangekondigd ter versoepeling van de doorstroom van leerlingen van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) en de bevordering van kansengelijkheid.

Eén van die beoogde maatregelen is het gelijktijdig aanmelden van leerlingen bij een school voor voortgezet onderwijs. Dat moment zou dan na eventuele heroverwegingen en bijstellingen naar aanleiding van de eindtoets moeten vallen. Oberon deed onderzoek naar het nut, de wenselijkheid en consequenties van zo’n centraal aanmeldmoment.

Het onderzoek laat zien dat een substantieel deel van de leerlingen met een bijstelling (ongeveer 1900) kan niet geplaatst worden op de vo-school waar zij zich (op grond van het bijgestelde advies) aanmelden. Deze leerlingen hebben ten opzichte van leerlingen die wel meteen hun definitieve schooladvies hebben gekregen een veel kleinere kans om geplaatst te kunnen worden op de vo-school waar zij zich aanmelden. Vanuit het perspectief van gelijke kansen is dit geen wenselijke situatie. Het onderzoek laat verder zien dat het veld (zowel po, vo als s(b)o) positief staat tegenover het idee om pas aan te melden na het definitieve schooladvies. Een datum van 1 april als aanmeldmoment lijkt haalbaar al gaat de voorkeur van vo-scholen uit naar aanmelding op nog een eerder moment. Het zal wel betekenen dat de eindtoets vervroegd zal moeten worden.

Mede op basis van dit onderzoek is een wetsvoorstel in de maak dat (onder meer) de gelijktijdige inschrijving in het voortgezet onderwijs regelt, zie hier.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 34
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven