Evaluatie Wet eindtoetsing po

Sinds het schooljaar 2014/15 is de nieuwe wet- en regelgeving voor de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs van kracht.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Oberon samen met de Universiteit Twente een meerjarig evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft twee hoofdvragen:

1- Hoe verloopt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving, waarover zijn betrokkenen tevreden en welke knelpunten ervaren zij?

2- Leidt de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving tot een verbetering van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en tot een betere doorstroming in het voortgezet onderwijs?

De antwoorden op deze vragen vindt u in de tussenrapportage uit 2017 en de eindrapportage uit 2019.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven