Schoolbesturen Passend Onderwijs

Oberon heeft de Monitor Besturen uitgevoerd als onderdeel van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs, dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Dit onderzoek levert beschrijvende informatie op vanuit het perspectief van de schoolbesturen over de rol die besturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun school/scholen en over de manier waarop schoolbesturen denken over het stelsel van passend onderwijs. De uitkomsten worden in dit rapport vergeleken met eerdere onderzoeken, waaronder de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 en de Monitor Scholen 2019.

Dit rapport is op 22 april 2020 als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief Tweede Kamer over verschillende dossiers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Kijk op de website van Evaluatie Passend Onderwijs voor meer informatie

Meer informatie

Oberon Profielfoto 30
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven