Monitor 10-14 onderwijs tweede tussenrapportage

Momenteel doen twaalf initiatieven - bestaande uit po- en vo-scholen - in een pilot ervaring op met het 10-14 onderwijs. Al deze initiatieven worden via een monitor onderzocht.

In de tweede tussenrapportage van deze monitor is in kaart gebracht wat de doelen van de deelnemende scholen zijn, hoe zij uitvoering geven aan het 10-14 onderwijs, welke resultaten zijn behaald en wat dan de succesfactoren zijn.

Minister Slob heeft op 11 december 2019 de tweede tussenrapportage van de monitor rond de pilot 10-14 onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden onder meer de succesfactoren bij de lopende initiatieven, alsook de nog ervaren knelpunten bij het vormgeven aan 10-14 onderwijs, in beeld gebracht. Lees hier de Kamerbrief.

Lees hier het nieuwsbericht van de VO-raad over de tussenrapportage.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven