Hoe werkt de keten?

Oberon heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de keten rond de zij-instroom in beroep in het primair en voortgezet onderwijs.

Het Zij-instroom In Beroeptraject (ZiB-traject) is een opleidingstraject voor hbo- en wo-afgestudeerden waarmee zij in maximaal twee jaar een getuigschrift Zij-instroom-in-Beroep leraar basisonderwijs of een getuigschrift Zij-instroom-in-Beroep eerste- of tweedegraads lerarenopleiding behalen. Aan dit onderzoek hebben vele Amsterdamse betrokkenen bij deze keten meegewerkt. In de Taskforce Lerarentekort Amsterdam zijn de conclusies en aanbevelingen uit het Oberonrapport volledig overgenomen. Ook in het Noodplan lerarentekort Amsterdam, hebben schoolbesturen belangrijke aanbevelingen gedaan overzij-instroom en de benodigde interventies. Deze liggen geheel in lijn met het onderzoeksrapport.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 06
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven