Voortgangsrapportage Regelluwe scholen

Het experiment regelluwe scholen biedt excellente scholen voor basis- en voortgezet onderwijs sinds 2016 de mogelijkheid af te wijken van wet- en regelgeving.

Basisscholen zijn bijvoorbeeld gestart met het verminderen van het aantal instroommomenten voor kleuters en met een nieuwe cyclus en inhoud van het schoolplan. Middelbare scholen experimenteren met het afnemen van deelexamens, bevoegdheden van docenten en met aanpassingen aan het curriculum. Naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage over het experiment kiest onderwijsminister Arie Slob er nu voor om meer scholen de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het experiment.

Op basis van het onderzoek naar de opbrengsten van de verschillende experimenten, uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW, heeft de minister twee onderwerpen gekozen waarop de regels worden aangepast voor alle scholen: 

  • Ouders krijgen een aantal vrij op te nemen keuzedagen aangeboden waarop ze hun kinderen buiten de schoolse context een interessante leerervaring kunnen laten opdoen.
  • Het schoolplan in het po en vo wordt vereenvoudigd, door een compacte cyclus en aangepaste inhoud gaat het document meer leven in de school.

De minister kiest er verder voor om het experiment te verbreden naar meer scholen in het po en vo. Door meer scholen de mogelijkheid te bieden te experimenteren op de verschillende onderwerpen, kunnen de consequenties van eventuele aanpassing van de regelgeving verder worden verkend.

Lees hier voor meer informatie.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven