Evaluatie Nationale Boekenboost

De komende twee jaar (vanaf februari 2020) zal Oberon de Nationale BoekenBoost evalueren. De BoekenBoost is een initiatief van Stichting Lezen en CPNB.

Binnen dit project krijgen 75 po-scholen, 75 vo-scholen en 75 kinderopvangorganisaties gedurende drie jaar één keer per jaar, rond een leesbevorderingscampagne, een boekenpakket inclusief lessuggesties cadeau. Het doel is het verrijken van het leesklimaat en de boekencollectie en het stimuleren van de samenwerking met bibliotheken. Oberon voert dit onderzoek uit in opdracht van Stichting Lezen.

Meer informatie

Debbie Kooij
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
Slachtstraat 12
3512 BC Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven