Leesbevordering op de pabo 2020

Op verzoek van Stichting Lezen hebben Oberon en MK onderzoek + advies onderzoek gedaan naar leesbevordering op de pabo.

We hebben gekeken naar de stand van zaken op het gebied van jeugdliteratuur en de inzet van leesbevorderende werkvormen. De resultaten zijn gebaseerd op vragenlijsten en interviews met docenten op de pabo. Er zijn sinds het vorige onderzoek in 2014 stappen gezet om alle onderdelen van leesbevordering structureel in het lesprogramma op te nemen. Studenten voelen zich echter nog niet altijd goed toegerust op dit gebied, daar is ruimte voor verbetering. Lees het rapport hier.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 10
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven