Evaluatie deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Deugdelijkheidseisen zijn minimumeisen waaraan besturen en scholen moeten voldoen. De inspectie houdt hier toezicht op, zodat de basiskwaliteit wordt gewaarborgd.

In opdracht van het ministerie van OCW hebben wij deze deugdelijkheidseisen geëvalueerd. In het onderzoeksrapport gaan we in op: 

  • de actualiteit en consistentie van de deugdelijkheidseisen 
  • de bruikbaarheid van de deugdelijkheidseisen voor toezicht op de basiskwaliteit 
  • de relatie tussen deugdelijkheidseisen en kwaliteit in breder perspectief 
  • de relatie tussen deugdelijkheidseisen en kwaliteitsverbetering. 

Meer informatie

Oberon Profielfoto 32
Oberon Profielfoto 14.1
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven