Webinar jeugdhulp in de school

Het goed organiseren van jeugdhulp in de school is geen gemakkelijke opgave. Het is een zoektocht om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp zo vorm te geven dat kinderen passende zorg krijgen zonder lang te moeten wachten.

Om stappen te zetten in dit vraagstuk hadden schoolbestuurders, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en zorgaanbieders zich aangemeld voor een ontwikkelgroep ‘Jeugdhulp in de school’ bij het Steunpunt Passend Onderwijs. Als onderdeel van de ontwikkelgroep heeft Oberon samen met het Steunpunt en het NJi in 2020 een webinar vormgegeven.

Het webinar werpt een licht op de meest recente inzichten vanuit onderzoek over jeugdhulp in de school, en benoemt ook op welke vragen onderzoek nog geen antwoord heeft gevonden. Opnames van de webinar en de bijbehorende documenten zijn hier te vinden.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 01
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven