Ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (2015-2018)

Met het project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunde de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, participatie en werkgevers. 

Doel van die samenwerking is jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Oberon leidde voor de VNG een consortium van bureaus voor de uitvoering van onder meer regionale pilots, vraaggericht maatwerk, kennisdelingsbijeenkomsten en onderzoek. Daarnaast is een website ontwikkeld die ondersteunt bij het inrichten, uitvoeren en ontwikkelen van regionaal beleid op het snijvlak van gemeenten en onderwijs.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 21
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven