Leonie Middelbeek

Hoe is verbinding tussen theorie, beleid en praktijk? En hoe kun je die verbinding versterken? – vragen waar Leonie zich in onderzoeks- en adviestrajecten graag op richt. Haar analytisch vermogen, ervaring met de onderwijspraktijk en communicatieve vaardigheden komen daarbij goed van pas.  

In 2015 rondde Leonie de Academische lerarenopleiding primair onderwijs succesvol af aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dat deed zij met een afstudeeronderzoek dat werd genomineerd voor de scriptieprijs van dat jaar. Na haar bachelor behaalde Leonie het Teaching English as a Foreign Language Certificate, waarna zij een halfjaar lang lesgaf in Spanje. Terug in Nederland, gaf zij vervolg aan haar studie met de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hierin stond het ontwikkelen, evalueren en verbeteren van leerprocessen en -omgevingen centraal. Ze rondde de master af met onderzoek naar effectieve overlegstructuren in het onderwijs.

Sinds 2019 past Leonie haar praktijkkennis en kennis over het ontwerpen van leeromgevingen, verandermanagement en professionele ontwikkeling toe als onderzoeker-adviseur van Oberon. Ze is met name betrokken bij kwalitatief onderzoek en doet dit voor uiteenlopende opdrachtgevers, waaronder onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de ministeries van OCW en VWS. Leonie is betrokken bij onderzoeks- en adviestrajecten op diverse themagebieden in Europees en Caribisch Nederland, waaronder de thema’s Kwaliteit en goed bestuur, Onderwijsachterstandenbeleid en Zorg & onderwijs. Daarnaast werkt zij momenteel als tijdelijk teamlid aan het onderzoeksproject: Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven