Onderwijsonderzoek op de Cariben

Sinds 2010 zijn de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) onderdeel van het onderwijssysteem van Nederland. Dit betekent dat het ministerie van OCW verantwoordelijk is voor het onderwijsbeleid op de eilanden. De Nederlandse Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland. Voor Oberon biedt dit uitdagende kansen voor onderwijsonderzoek op de Cariben.

In samenwerking met onze lokale samenwerkingspartner Rianda Sacré hebben we al aan verschillende mooie projecten mogen werken. Rianda woont en werkt op Bonaire, is afkomstig van Curaçao en heeft de opleiding Bestuurskunde in Nederland gevolgd. Ze heeft zich bezig gehouden met beleidsadvisering op het gebied van het Caribische onderwijssysteem en fungeert als bruggenbouwer tussen Nederland en de overheidsorganisaties op de eilanden. Projecten waaraan we hebben gewerkt zijn de evaluatie van onderwijscoaching, de evaluatie van onderwijszorg Caribisch Nederland, evaluatie kwaliteitsimpuls politie onderwijs en onderzoek naar de ICT-behoeften in de Cariben en een haalbaarheidsverkenning van een structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoek op de Cariben. Hieronder lichten we twee van deze onderzoeken uit.

Evaluatie onderwijscoaching

De PO-raad is sinds 2011 actief in de coaching van scholen en schoolbesturen op de BES-eilanden. Het gaat hierbij onder andere om ondersteuning in de verbetering van de onderwijskwaliteit en de versterking van de kwaliteit van leraren. Het doel van dit onderzoek was om zicht te krijgen op de waargenomen effecten van de onderwijscoaching. Hiervoor is, in opdracht van de PO-raad, een desk research uitgevoerd en zijn verschillende interviews gehouden met lokale betrokkenen (o.a. bestuurders en schooldirecteuren). Uit het onderzoek kwam naar voren dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn met de geboden ondersteuning en zij hebben het gevoel dat de onderwijskwaliteit hierdoor erg verbeterd is.

Haalbaarheidsverkenning van een structurele samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

In Nederland zijn Werkplaatsen onderwijsonderzoek ingericht (zie o.a. https://www.nro.nl/onderzoeksprogrammas/werkplaatsen-onderwijsonderzoek). Daarin voeren docenten van scholen, docenten in het hoger onderwijs en studenten onderzoek uit naar de onderwijspraktijk van de scholen, met als belangrijkste doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In opdracht van NRO heeft Oberon een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te verkennen of het mogelijk is om onderwijsonderzoek, al dan niet in de vorm van een werkplaats, in de Caribische context uit te voeren. Ook voor dit onderzoek is een desk research uitgevoerd en zijn verschillende interviews gehouden met betrokkenen in Caribisch Nederland en de landen Sint Maarten, Curaçao en Aruba. Eén van de conclusies was dat werkplaatsen onderwijsonderzoek ook ode Cariben een vruchtbare manier van samenwerken zou kunnen zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven