Janne de Roode

Janne de Roode is een sociologe met specifieke interesse in de relatie van opleidingsniveau op maatschappelijke participatie en gedrag. Bij Oberon komt dit bijvoorbeeld terug in de projecten rondom ouderbetrokkenheid in de voorschoolse educatie waar zij aan werkt.

Janne heeft naast haar bachelor Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen de master Politics and Society aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude afgerond. Haar masterscriptie ging over de relatie tussen opleidingsniveau en (rechts-extreem) stemgedrag, en in hoeverre terroristische aanslagen een invloed hadden op deze relatie. Sinds 2021 werkt Janne bij Oberon. Hier is zij onder andere betrokken bij projecten rondom passend onderwijs en voorschoolse educatie.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven