Uitkomsten landelijk onderzoek aansluiting onderwijs-jeugdhulp (2018)

Hoe organiseren gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp? Wat gaat er goed? Wat werkt? Waar zitten de knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? Oberon, Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen hebben landelijk onderzoek uitgevoerd en geven een representatief beeld van de stand van zaken in Nederland anno 2018. De uitkomsten van het onderzoek vindt u hier vanaf november 2018.

Contactpersonen


Michiel van der Grinten

Michiel van der Grinten

Onderzoeker-adviseur


030-2324 215
Mail Michiel
MEER INFO >

Debbie Kooij

Debbie Kooij

Onderzoeker-adviseur


030-2324 204
Mail Debbie
MEER INFO >

Miriam Walraven

Miriam Walraven

Onderzoeker-adviseur


030-2324 216
Mail Miriam
MEER INFO >