Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in Rotterdam

In Rotterdam werken gemeente en onderwijs samen aan versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp.

Sinds enige tijd ontvangen de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband PPO Rotterdam signalen over knelpunten rondom deze aansluiting. Zij hebben Oberon gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni 2017 tot en met januari 2018 en richt zich alleen op het primair onderwijs. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed methods design. De beschikbare kwantitatieve gegevens en documenten zijn geïnventariseerd en geanalyseerd en in (groeps)interviews met ruim 60 vertegenwoordigers van onderwijs, gemeente en jeugdhulp in Rotterdam zijn opvattingen en inzichten verzameld. Daarnaast hebben een kleine 500 leerkrachten en intern begeleiders zich in een enquête uitgesproken over de werkdruk in het primair onderwijs. De combinatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens levert een beeld op van de knelpunten, de achterliggende oorzaken en de oplossingsrichtingen voor versterking van de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp in Rotterdam.

Meer informatie

Oberon Profielfoto 10
Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven