Basisondersteuning in passend onderwijs

Dit rapport doet verslag van onderzoek naar regionale verschillen in de basisondersteuning en de effecten daarvan. Tevens is onderzocht wat de voor- en nadelen zouden zijn van een landelijke norm voor basisondersteuning en van het verwijderen van de term basisondersteuning uit de wet.

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan in definitie en uitwerking van basisondersteuning. Ook blijkt uit een veldraadpleging dat er weinig steun is voor het vaststellen van een landelijke norm. De resultaten van deze eerste fase van het onderzoek vormen vooralsnog geen aanleiding tot het wijzigen van de wet. In de komende periode zullen de effecten van verschillen in basisondersteuning voor leerlingen, ouders, leraren en scholen uitgebreider worden onderzocht.

Het rapport is ook te vinden op de website evaluatieprogrammapassendonderwijs.nl

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven