Onderzoek naar besteding werkdrukmiddelen in het primair onderwijs

Sinds 2019 krijgen alle scholen voor primair onderwijs extra geld om werkdruk aan te pakken. Dit is afgesproken in het werkdrukakkoord dat het kabinet met de sociale partners in het voorjaar van 2018 heeft afgesloten. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij de werkdrukmiddelen besteden, denk bijvoorbeeld aan de inzet van gymleerkrachten, onderwijsassistenten, ICT en dergelijke.

Oberon onderzoekt in opdracht van het ministerie van OCW hoe scholen de werkdrukverlagende maatregelen hebben gekozen en wat het effect is van deze maatregelen. In het voorjaar van 2022, 2023 en 2024 vragen we het (ondersteunend) personeel op een steekproef van ruim 1500 scholen een enquête in te vullen. In het najaar volgt steeds een ronde met verdiepende gesprekken op een selectie van scholen over de inzet van de extra middelen.

Heb je vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar werkdrukakkoord@oberon.eu

Klik hier om meer te lezen over eerder werkdrukonderzoek of over werkdruk in Rotterdam.

Oberon

Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van onderwijs en welzijn.

We hebben brede kennis van praktijk, beleid en wetenschap en verenigen deze werelden in onderzoek en advies. Met onze kennis en adviezen willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Contact

Bezoekadres
St. Jacobsstraat 12
3511 BS Utrecht

Postadres
Postbus 1423
3500 BK Utrecht

(030) 230 60 90
Naar boven